Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Fosfor a transgénne rastliny

08-10-2013

Organický uhlík a humusové látky pri rozdielnom obrábaní pôdy

08-10-2013

Minimalizačné obrábanie pôdy pri pestovaní kukurice na zrno

08-10-2013

Nové kritériá pre vymedzenie znevýhodnených oblastí

08-10-2013