Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Regulácia pôdnej reakcie pH pri pestovaní plodín

03-06-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Príprava osivového lôžka

29-04-2014

Zmeny obsahu P a K pri rozdielnom obrábaní pôd

13-02-2014

Minimalizačné obrábanie pôdy a pôdne kondicionéry pri pestovaní kukurice na zrno

29-01-2014

Ekonomika dlhodobých pokusov poľných plodín zakladaných rôznymi systémami

21-01-2014

Vzťah medzi pôdnou organickou hmotou a pôdnou textúrou

23-10-2013

Komposty a ich vplyv na pôdu a úrodu

18-10-2013
Naše pole 10/2013 str. 24

Vzťah medzi pôdnou organickou hmotou a pôdnou štruktúrou

16-10-2013

Fosfor a transgénne rastliny

08-10-2013

Organický uhlík a humusové látky pri rozdielnom obrábaní pôdy

08-10-2013