Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Technológia pásového spracovania pôdy

25-06-2015
Katedra strojov a výrobných systémov, Technická fakulta, SPU v Nitre

12 rokov zakladania poľných plodín rôznymi systémami obrábania pôdy

22-04-2015
NPPC - VÚRV Piešťany

Zhutňovanie pôdy pri prejazdoch techniky

24-03-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Možnosti využívania minimalizácie v podmienkach Slovenska

17-02-2015
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Vzorkovanie pôdy a interpretácie analýz

24-06-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Regulácia pôdnej reakcie pH pri pestovaní plodín

03-06-2014
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Príprava osivového lôžka

29-04-2014

Zmeny obsahu P a K pri rozdielnom obrábaní pôd

13-02-2014

Minimalizačné obrábanie pôdy a pôdne kondicionéry pri pestovaní kukurice na zrno

29-01-2014

Ekonomika dlhodobých pokusov poľných plodín zakladaných rôznymi systémami

21-01-2014