Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ekonomické aspekty chovu dojných oviec

12-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 40/2013)

Ekonomiku výroby mlieka sa oplatí držať pod kontrolou

06-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 43/2013 - príloha "DOJNICE")

Náklady pestovateľského procesu viacročných krmovín

17-10-2013

Ekonomická prevádzka traktorov

17-10-2013

Budúcnosť sektora mlieka po zrušení mliečnych kvót

17-10-2013

Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach

17-10-2013

Súčasná úroveň chovu ošípaných v Slovenskej republike

17-10-2013

Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy

17-10-2013