Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky I.

15-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Optimalizácia traktorových súprav

10-03-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nezastupiteľný chov oviec na Slovensku

16-02-2016
NPPC-VÚEPP

Stále bližšie ku klientom

05-02-2016
Týždenník Roľnícke noviny
(zdroj: Roľnícke noviny 41/2015, str. 11-13)

Ekonomika chovu ošípaných sa medziročne zlepšila, ale na zisk môžu pomýšľať len tí najlepší

18-03-2015
NPPC - VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 30-31)

Ceny jatočných ošípaných ovplyvnil ruský importný zákaz

24-02-2015
(zdroj: Slovenský chov, október 2014, str. 29-30)

Ekonomika pestovania rýchlorastúcich vŕb v podmienkach severovýchodného Slovenska – prípadová štúdia

20-01-2015
1) Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2) Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta Košice; 3) Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Diskusia úpadok slovenského vinohradníctva nezastaví

10-07-2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
(zdroj: Vinič a víno 1/2014, str. 24-25)

Základom ekonomiky chovu oviec je zdravý jedinec

02-07-2014
Slovenský CHOV
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 42-43

Porovnanie ekonomiky pestovania ozimnej pšenice v rokoch 2012 a 2013

12-06-2014
Výskumný ústav agroekológie, Michalovce