Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť udržať si ich

15-12-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Matečná: Dokedy si necháme zaberať polia a lúky betónovými halami?

07-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Utláčanie pôdy a riadený pohyb strojov po poli (CTF)

14-08-2017
Katedra strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agrolesníctvo v modernej poľnohospodárskej produkcii - využitie v produkcii mliekových fariem

08-08-2017
1NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2NLC - Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
(zdroj: Slovenský chov, apríl 2017, str. 22-23)

Rastlinné zvyšky poľnohospodárskych plodín po zbere úrody – zdroj organickej hmoty a živín

26-05-2017
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve č. 3/2017, str. 22-23)

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc

03-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Trendy pri predsejbovom obrábaní pôdy

24-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pôdne pomocné látky a úrodnosť pôdy

31-01-2017
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Význam strukovín a ich vplyv na úrodnosť pôdy

23-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako obrábaním pôdy šetriť vlahou

18-10-2016
SPU v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ