Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Udržateľné hospodárenie s vodou: prelomový digitálny nástroj

06-09-2022
(zdroj: www.fao.org)

Komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

24-08-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Jadrové technológie pre odolnejšie poľnohospodárstvo

29-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Zdravie zvierat je dôležité pre zníženie emisií skleníkových plynov

27-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

Produkcia jadrovín v meniacich sa klimatických podmienkach

29-06-2022
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Aká je uhlíková stopa našich plodín, a čo môžem ako farmár urobiť aby som ju zmenšil?

18-05-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Komisia oznámila účasť 100 miest na misii EÚ zameranej na vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030

29-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Obchodovanie s emisiami: emisie skleníkových plynov vzrástli v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 7,3 %

27-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia odmení inovačné projekty v rámci klimatickej transformácie EÚ viac ako 1 miliardou EUR

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vedecký panel Organizácie Spojených národov vydal doteraz najtvrdšie varovanie týkajúce sa potreby urýchleného zníženia globálnych emisií

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)