Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Rôzne

Bývalé potraviny - potenciálna zložka krmív

07-03-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Usmernenie k registrácií zvierat bez známeho pôvodu

11-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Aké množstvo emisií amoniaku a skleníkových plynov sa vyprodukovalo z chovu hospodárskych zvierat v roku 2019?

21-06-2021
1 SHMÚ; 2 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 21/2021, str. 24-25)

Rada podporuje celoeurópsku značku dobrých životných podmienok zvierat

16-12-2020

Zdravie a dobré životné podmienky zvierat

03-11-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra Odbor výživy

Komisia zverejnila externú štúdiu o budúcnosti hospodárskych zvierat v EÚ

19-10-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Zažijeme zmenu v umelej inseminácii?

25-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie živočíchov

Letecký transport ako rizikový faktor kvality inseminačných dávok

18-02-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie živočíchov
(zdroj: Slovenský chov, november 2019, str. 16)

Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat

07-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Výskum prírodných huminových kyselín na UVLF v Košiciach sa uplatňuje v praxi

05-09-2019
1 odborník na využívanie huminových kyselín v chovoch hospodárskych zvierat; 2 Katedra hygieny a technológie potravín, UVLF Košice
(zdroj: Roľnícke noviny č. 28/2019, str. 7)