Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

Pasienkové porasty v chove oviec

13-07-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Zníženie mortality jahniat úzko súvisí so správnou chovateľskou starostlivosťou v prvých dňoch po pôrode

08-07-2020
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
(zdroj: Slovenský chov január-február 2020, str. 14-16)

Vplyv klimatických parametrov na pobyt oviec vonku alebo vo vnútri pri nízkych okolitých teplotách

15-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Aké plemeno oviec je najvhodnejšie na chov? – malé zamyslenie pred jeho výberom

03-01-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra špeciálnej zootechniky; NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Hodnotenie telesnej kondície bahníc v čase gravidity je dôležitým nástrojom správneho manažmentu výživy oviec

26-11-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ
(zdroj: Roľnícke noviny 40/2019, str. 10)

Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa

04-07-2019
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Katedra veterinárskych disciplín; 2Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, VÚŽV Nitra; 3VETSERVIS, s.r.o.

Správanie oviec na pasienku s ohľadom na sociálne väzby jednotlivcov v stáde

27-06-2019
NPPC - VÚŽV Nitra – ÚH Trenčianska Teplá

Výsledky šľachtenia dojných oviec na mliekovú úžitkovosť za posledné štvrťstoročie

18-03-2019
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská Bystrica; 4 Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava

Technologicko - chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nedojných oviec

26-11-2018
1 NPPC – VÚŽV Nitra; 2 SPU Nitra

Majú umelo odchované prvôstky zníženú schopnosť materskej starostlivosti?

04-10-2018
NPPC - VÚŽV Nitra – ÚH Trenčianska Teplá