Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hydina

Hydina

Probiotiká vo výžive hydiny

14-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS

07-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku

20-01-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka

10-01-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vplyv farby a intenzity LED svetla na vyzobávanie peria a prejavy strachu v prípade nosníc chovaných v kolóniách s prirodzeným párením

22-10-2019
(Zdroj: www.mdpi.com)
(zdroj:https://www.mdpi.com)

Na Slovensku prebieha technická misia k vtáčej chrípke s cieľom umožniť vývoz hydiny a hydinového mäsa do Číny

31-07-2019
(zdroj: www.svps.sk)

Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nosníc

13-11-2018
NPPC – VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov jún 2018, str. 24-26)

Kupujte slovenské vajíčka, podporíte tým našich producentov

03-10-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Efektívnosť výroby a predaja slepačích vajec

20-08-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako sa menia vlastnosti vajec skladovaním?

17-04-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdorj: Roľnícke noviny 8/2018, str. 24)