Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Syndróm uľahnutia kráv

08-03-2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
(zdroj: Roľnícke noviny 3/2023, str. 16-17; 4/2023, str. 20-21)

Inteligentné technológie: Precízny chov zvierat

22-02-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Problematika napájení vodou u telat v období mléčné výživy

01-02-2023
1 VÚŽV, v. v. i., Praha - Uhříněves; 2 Česká zemědělská univerzita v Praze; 3 Mikrop Čebín, a. s.
(zdroj: Náš chov, 11/2022, str. 58-61)

Hnačka u teliat: Miešanie elektrolytov v mlieku alebo vode?

26-01-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, november/2022, str. 21-22)

Starostlivosť o teľatá po narodení

18-01-2023
Mikrop Slovensko

Resilience dojnic – jaký je přínos pro chovatele?

07-12-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha - Uhříněves

Slovenská mliečna rieka vysychá...

23-11-2022
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Nitra

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score - CSPS) a obsahu škrobu z kukuřičné siláže ve výkalech skotu

07-11-2022
NutriVet, s.r.o., Pohořelice

KLOSTRÍDIE ... príčina, následok ... alebo ACIDÓZA?

18-08-2022
FEED LAB s.r.o. Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov, jún 2022, str. 22-25)

Sú kravy zodpovedné za globálne otepľovanie?

27-06-2022
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenský hydrometeorologický ústav