Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Zelenina

Špargľa je zelenina kráľov

23-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Spotreba, produkcia, dovoz a vývoz slovenskej zeleniny

11-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Preemergentná ochrana ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)

16-12-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Podmienky skladovania zeleniny

20-11-2015
FZKI SPU Nitra

Európa sa obáva novej bakteriózy na zemiakoch

26-08-2015
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Bôb záhradný ako zelenina

05-05-2015
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Situácia v sektore zelenina za ostatné štyri roky

31-03-2015
NPPC - VÚEPP

Skladovanie zemiakov a ochorenia zemiakov počas skladovania

04-12-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Zbierame karfiol

07-10-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI

Obsahové látky v zelenine a ich vlastnosti

01-07-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI