Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Minimalizácia a technológie presného poľnohospodárstva

05-12-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Základy techniky sušenia

10-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Štruktúra epigeickej fauny vplyvom vlastností pôdy v podmienkach konvenčného poľnohospodárstva

04-10-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Škody spôsobené vranami, čajkami, holubmi už vieme znížiť: aké je riešenie?

14-09-2023
bioTomal, s.r.o.

Listina registrovaných odrôd pre rok 2023

14-08-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18/2023)

Budúcnosť manažmentu závlah v celosvetom meradle

26-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 19/2023, str. 12-14)

Zásady správneho obhospodarovania trávnych porastov

16-05-2023
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Zakladanie porastov jarín - pôda, technológie, sejba, eliminácia sucha

04-05-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Inovácie v oblasti vybraných melioračných zariadení

05-04-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2023, str. 16-21)

Choroby obilnín v roku 2022

12-01-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied