Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Okopaniny

Aplikácia biostimulantov v pestovaní zemiakov

20-04-2020
ORGANIX, s.r.o. Nitra

Organické verzus konvenčné poľnohospodárske postupy a ich vplyv na vybrané znaky kvality ôsmich odrôd zemiakov

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Alternatívy reštartu zemiakov v „Zemiakarskej výrobnej oblasti“

15-11-2019
ÚKSÚP - pracovisko Spišská Belá

Výkyvy počasia ovplyvnia úrodu zemiakov, na juhu Slovenska poklesne, na severe bude zemiakov viac

28-09-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Reakcie odrôd zemiakov na stres zapríčinený suchom

08-06-2016
ÚKSÚP Bratislava, skúšobná stanica Spišská Belá

Efekt pôdneho kondicionéra na báze humínových kyselín HUMAC Agro na pôdu a úrodu i cukornatosť buliev repy cukrovej v kontexte vybraných indikátorov udržateľnosti poľnohospodárskej sústavy

03-07-2015
1Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovensko; 2LODR – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Końskowola, Poľsko; 3Humacon, s.r.o. Košice, Slovensko
(zdroj: Listy cukrovarnické a řepaŕské 131, č.2, únor 2015, str. 53-58)

Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v České republice v letech 2010 – 2014

10-06-2015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Choroby zemiakov IV.

03-10-2013

Choroby zemiakov III.

03-10-2013

Choroby zemiakov II.

03-10-2013