Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Nové odrody tráv na Slovensku

15-05-2023
GRAMINEX, s. r. o., Levoča

Dôsledky deficitu zrážok na produkciu krmiva z vlhkomilných trávnych porastov nižších polôh - biotopu Lk7 Psiarkové lúky

06-03-2023
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Nie je seno ako seno

31-01-2023
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Wien, Nitra

Dlhodobý pokles výroby kŕmnych zmesí a jej dopad na úroveň živočíšnej výroby

30-01-2023
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
(zdroj: Roľnícke noviny 1/2023, str. 11-12)

Komisia zverejnila najnovšie prognózy produkcie a obchodu s kŕmnymi bielkovinami v EÚ

21-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score - CSPS) a obsahu škrobu z kukuřičné siláže ve výkalech skotu

07-11-2022
NutriVet, s.r.o., Pohořelice

Návrat půdního života pomocí regenerativní pastvy

24-10-2022
Biopratex s. r. o.

Ďatelinotrávne miešanky na ornej pôde a ich produkčný potenciál

12-10-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Pozvánka na Mezinárodní symposium o konzervaci pícnin v Brně

06-10-2022

Kukuričná siláž: výživné krmivo pre zvieratá

05-10-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra