Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Kvalita odrôd pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii - monitoring a v ekológii – projekt ECOBREED v rokoch 2022 a 2023

02-01-2024

Hyalesthes obsoletus (Cixiidae) ako významný prenášač patogénu ochorenia stolbur

15-12-2023

Minimalizácia a technológie presného poľnohospodárstva

05-12-2023

Choroby obilnín v roku 2023

29-11-2023

Vrátia sa slovenské odrody fazule medzi našich pestovateľov?

24-11-2023

Hrdza pšenicová

14-11-2023

Hrdza trávová

02-11-2023

Význam regulácie úrody hrozna bielych muštových odrôd viniča počas vegetačného obdobia

23-10-2023

Optimalizácia produkčných parametrov revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2023

Faktory ovplyvňujúce zber slnečnice

17-10-2023