Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Hrdza pšenicová

14-11-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Hrdza trávová

02-11-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Aké optimálne hodnoty teplôt a vlhkosti ovplyvňujú výskyt cikády Scaphoideus titanus?

25-08-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Metodika testovania odolnosti obilnín na múčnatku trávovú v poľných a v laboratórnych podmienkach

24-07-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Čierna hniloba hrozna

07-07-2023
BioTomal, s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 3/2023, str. 52-53)

Invázne buriny a ich regulácia

04-07-2023
Blumeria consulting, s.r.o., Nitra

Vplyv environmentálnych premenných (teplota, vlhkosť, zrážky) na výskyt cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo vinohradoch

28-06-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Hospodársky významné fytoplazmózy a virózy

19-06-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Výskyt fuzariózy klasov obilnín na Slovensku

16-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) a slnečnica ročná burinná (Helianthus anuus)

14-06-2023
Agrofert o.z. Agrochémia