Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Význam ekologického poľnohospodárstva pre biodiverzitu edafónu

21-03-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,

Desať rokov ekologického poľnohospodárstva v EÚ

25-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Ochrana broskvoní a meruněk v ekologické produkci

17-01-2023
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Deň ekologických potravín v EÚ: Komisia zverejnila víťazov prvých ekologických ocenení EÚ

26-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Oznámenie MPRV SR o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve (r. 2022)

20-05-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR, čiastka 14/2022, 19. mája 2022)

Význam základných látok v ochrane rastlín a ich najnovšie rozšírenie

06-04-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Rozšírenie použitia doteraz schválených základných látok

21-03-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Možnosti alternatívnej ochrany viníc využitím základných látok

14-03-2022
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Prvé ocenenia v oblasti ekologickej výroby

21-02-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Základné látky – alternatívna ochrana rastlín v poľnohospodárstve (VIII.)

21-02-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce