Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Informácie a správy

Európske poľnohospodárstvo bude od 1. januára 2023 fungovať po novom

19-12-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategický plán SPP Holandska

19-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP Bulharska a Rumunska

07-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP Malty, Cypru, Talianska a Belgicka

06-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP Česka a Slovenska

25-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia schválila slovenský Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027

24-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Komisia schválila strategické plány SPP Nemecka, Grécka a Litvy

22-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP Estónska a Lotyšska

16-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategický plán SPP pre Maďarsko

11-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP pre Chorvátsko, Slovinsko a Švédsko

03-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)