Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

COVID-19 a agropotravinársky sektor EÚ

Komisia navrhuje výnimočné opatrenia na podporu agropotravinárskeho odvetvia

24-04-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia podporuje agropotravinárske odvetvie EÚ v čase krízy spôsobenej koronavírusom

07-04-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)