Novinky

Konzervace bílkovinných pícnin

25-05-2023
MIKROP ČEBÍN a.s.

Bublinkové riešenie emisného problému

24-05-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Priestorová disperzia cikád (Cicadellidae, Cixiidae) v rôznych odrodách viniča, alebo ktorá odroda chutí cikádam najviac

24-05-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Signalizácia v ochrane rastlín – 17/2023

23-05-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Kvalita siláží trvalých trávnych porastov zo silážnych balíkov

23-05-2023
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Škodcovia skladovaných plodín

22-05-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Hospodársky významní škodcovia rastlín

18-05-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Výběr stanoviště pro zajištění pravidelnosti sklizní meruněk aneb jak dopadly meruňky v letech 2021 a 2022 po poškození mrazy

18-05-2023
1 VŠÚO Holovousy s. r. o.; 2 Farma Bílovice s.r.o.

Systémy obrábění půdy a plevelová společenství

17-05-2023
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně

Zásady správneho obhospodarovania trávnych porastov

16-05-2023
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica