Novinky

Hrdza pšenicová

14-11-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Aplikácia BioCV BioTag pre prasnice

14-11-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra

Zhodnotenie vybraných aspektov prvovýroby, spracovania a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov (v rokoch 2018 - 2021)

10-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kontraindikácie spojené s kryokonzerváciou spermií býkov

09-11-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva;
2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Pohľad na welfare v chove kôz a súčasné výzvy

08-11-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC-VÚŽV Nitra

Pluh alebo kyprič – aktuálne prístupy k obrábaniu pôdy

06-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Elektronika v traktoroch

03-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obchodná bilancia EÚ zostala v júli stabilná napriek spomaleniu obchodu s agropotravinárskymi výrobkami

03-11-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hrdza trávová

02-11-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Je SPP na dobrej ceste? Katalóg intervencií SPP je online

31-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)