Novinky

Mrvka myšia (Vulpia myuros) a riziká prenikania na ornú pôdu

05-04-2024
Agrofert o.z. Agrochémia

Čo podnikajú svetoví lídri v boji proti metánu a zmene klímy?

05-04-2024
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Videonávod PPA pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024

04-04-2024
(zdroj: www.apa.sk)

Správa EK poukazuje na značný pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s dlhodobou víziou pre vidiecke oblasti EÚ

03-04-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Signalizácia v ochrane rastlín – 11/2024

03-04-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Návesy pri doprave rastlinných materiálov

03-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zoznam odrôd konopy siatej pre účely poskytnutia priamych platieb na rok 2024

02-04-2024
(zdroj: MPRV SR)

Embryotransfer v chove hovädzieho dobytka – príklad z praxe

27-03-2024
1 Ústav aplikovanej biológie, SPU v Nitre; 2 Farma matiek býkov, Pečovská Nová Ves; 3 Výskumné centrum AgroBioTech, SPU v Nitre; 4 Ústav chovu zvierat, SPU v Nitre
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 27 - 28)

Brzdové systémy prívesov a návesov

27-03-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Bude v najbližších rokoch dostatok kvalitného a zdravého domáceho ovocia pre slovenských konzumentov?

26-03-2024
Ovocinárske družstvo Bonum