Úvod / Živočíšna výroba / Informácie

Informácie

Stráviteľnosť vlákniny v bachore prežúvavcov

15-04-2024

Záhadné úhyny včelstiev

10-04-2024

Embryotransfer v chove hovädzieho dobytka – príklad z praxe

27-03-2024
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 27 - 28)

Dezinfekčné brody a prevencia digitálnej dermatitídy dojníc – naše skúsenosti

18-03-2024

600 miliónov EUR na podporu výskumu a inovácií v oblasti agroekológie a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

04-03-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Budú v poľovníckom zákone zakázané jadrové a dužinaté krmivá a nebodaj aj trávna siláž?

27-02-2024

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

20-02-2024
(zdroj: Roľnícke noviny 4/2024, str. 20-21)

Efektívne hospodárenie vo výrobe krmív spočíva v systéme cirkulácie zdrojov

06-02-2024

Ako predchádzať bakteriálnej kontaminácii semena

05-02-2024

Výzvy pro chovatele prasat v EU

01-02-2024