Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hovädzí dobytok

Embryotransfer v chove hovädzieho dobytka – príklad z praxe

27-03-2024
1 Ústav aplikovanej biológie, SPU v Nitre; 2 Farma matiek býkov, Pečovská Nová Ves; 3 Výskumné centrum AgroBioTech, SPU v Nitre; 4 Ústav chovu zvierat, SPU v Nitre
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 27 - 28)

Dezinfekčné brody a prevencia digitálnej dermatitídy dojníc – naše skúsenosti

18-03-2024
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ako predchádzať bakteriálnej kontaminácii semena

05-02-2024
1 Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 Ústav biotechnológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 3 Ústav aplikovanej biológie, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zhodnotenie vybraných aspektov prvovýroby, spracovania a spotreby mlieka a mliečnych výrobkov (v rokoch 2018 - 2021)

10-11-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kontraindikácie spojené s kryokonzerváciou spermií býkov

09-11-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva;
2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Dlhodobý negatívny dopad tepelného stresu na produkciu mlieka kráv

04-08-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Choroby tráviaceho aparátu hovädzieho dobytka

27-07-2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

EkonMOD: Internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka

31-05-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 12-14)

Bublinkové riešenie emisného problému

24-05-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Syndróm uľahnutia kráv

08-03-2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
(zdroj: Roľnícke noviny 3/2023, str. 16-17; 4/2023, str. 20-21)