Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Diverzita kvasinkovej mikroflóry v procese výroby vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti I.

18-01-2024
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Zahustené výsadby vinohradov

12-01-2024
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2023, str. 48-49)

Nové pravidlá označovania vín

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hyalesthes obsoletus (Cixiidae) ako významný prenášač patogénu ochorenia stolbur

15-12-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Význam regulácie úrody hrozna bielych muštových odrôd viniča počas vegetačného obdobia

23-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aké optimálne hodnoty teplôt a vlhkosti ovplyvňujú výskyt cikády Scaphoideus titanus?

25-08-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Nový program aj v sadoch a viniciach

18-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat

Čierna hniloba hrozna

07-07-2023
BioTomal, s.r.o.
(zdroj: Sady a vinice 3/2023, str. 52-53)

Európska komisia prijala trhové opatrenia na podporu výrobcov vína v EÚ

29-06-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vplyv environmentálnych premenných (teplota, vlhkosť, zrážky) na výskyt cikád (Cicadellidae, Cixiidae) vo vinohradoch

28-06-2023
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov