Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocie

Bude v najbližších rokoch dostatok kvalitného a zdravého domáceho ovocia pre slovenských konzumentov?

26-03-2024
Ovocinárske družstvo Bonum

Hraboš poľný v ovocných sadoch

21-03-2024
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Agrivoltaické systémy do vinic a sadů

11-03-2024
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Ukazovatele pôdnej úrodnosti po roku 1987 – ovocné sady a vinice

04-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Možnosti protimrazovej ochrany sadov

22-02-2024
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Precízny manažment sadov: od fyziológie stromov po automatizáciu sadov

25-07-2023
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Nový program aj v sadoch a viniciach

18-07-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav chovu zvierat

Uplatnenie orecha čierneho v poľnohospodárskej krajine

06-07-2023
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy; 2 Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene

Lalokonosec – obávaný škůdce v jahodníku

02-06-2023
Jahodová plantáž u Kalikovského mlýna, Plzeň

Výběr stanoviště pro zajištění pravidelnosti sklizní meruněk aneb jak dopadly meruňky v letech 2021 a 2022 po poškození mrazy

18-05-2023
1 VŠÚO Holovousy s. r. o.; 2 Farma Bílovice s.r.o.