Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Okopaniny

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov pociťujeme aj v roku 2023

21-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Výsledky odrôd zemiakov v roku 2022 v podmienkach vlahového deficitu

03-04-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Reakcie odrôd zemiakov na doterajší priebeh počasia počas vegetácie a charakteristika novo-preskúšaných odrôd zemiaka

16-11-2022
ÚKSÚP – Spišská Belá

Vplyv herbicídu a biostimulantov na produkciu a ekonomické výsledky jedlých zemiakov

14-06-2022
(zdroj: www.mdpi.com)

Regulovaní nekaranténni škodcovia únie na zemiakoch

12-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Rakovina zemiakov

07-01-2022
ÚKSÚP-Odbor ochrany rastlín Topoľčany

Zemiaky sú strategická plodina, musíme urobiť maximum pre rozvoj jej pestovania

15-10-2021
(zdroj: Naše pole 9/2021, str. 14-16)

Vegetačný rok zemiakov 2020 je za nami

05-05-2021
ÚKSÚP Bratislava - Skúšobná stanica Spišská Belá

Aká je realita slovenského zeleninárstva a zemiakarstva?

30-03-2021
Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Bakteriózy zemiakov - opatrenia ÚKSÚP

12-11-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave