Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Možnosti protimrazovej ochrany sadov

22-02-2024

Škodcovia poľných plodín a zeleniny na začiatku jari

16-02-2024

Jarné obilniny – obrábanie pôdy a zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej

14-02-2024

Význam trávinno bylinných porastov v podmienkach pestovania pšenice ozimnej (Triticum aestivum)

09-02-2024

Novo registrované hybridy slnečnice ročnej v roku 2023 na Slovensku

08-02-2024

Bude Poľnohospodárstvo 4.0 konečnou etapou?

24-01-2024

Diverzita kvasinkovej mikroflóry v procese výroby vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti I.

18-01-2024

Zahustené výsadby vinohradov

12-01-2024
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2023, str. 48-49)

Nové pravidlá označovania vín

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva - ECOBREED

03-01-2024