Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Obnoviteľné zdroje energie / Biomasa

Biomasa

Vápnenie bez rozmetadla - aplikácia vápenca spolu s hnojovicou alebo digestátom

17-04-2024
Calmit, spol. s r.o.

Termochemická konverzia biomasy na biopalivá

16-12-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Analýza poľnohospodárskej fytomasy ako paliva

12-10-2021
ÚKSÚP Bratislava, pracovisko Rovinka

Identifikácia a kvantifikácia poľnohospodárskej fytomasy vhodnej na energetické využitie spaľovaním

25-06-2021
ÚKSÚP Bratislava, pracovisko Rovinka

Vplyv dávok biokalu na zloženie trávneho porastu

17-07-2020
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Produkcia fytomasy vo vzťahu k teplote a k zrážkam

01-04-2019
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Aktuálny pohľad na produkciu a využitie biomasy na energetické účely

04-02-2019
1NPPC – Výskumnýústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá; 3TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Energetický potenciál TTP v udržateľnom hospodárení

14-06-2017
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií

Biokal – netradičné hnojivo pre trvalé trávne porasty

30-03-2016
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Ekologické palivo z trávnych porastov

11-03-2014
1 CVRV Piešťany - VÚTPHP Banská Bystrica; 2 TU Zvolen - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií