Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Mrvka myšia (Vulpia myuros) a riziká prenikania na ornú pôdu

05-04-2024
Agrofert o.z. Agrochémia

Hraboš poľný v ovocných sadoch

21-03-2024
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Jarní ošetření řepky proti plevelům

12-03-2024
Česká zemědělská univerzita v Praze

Purpurová škvrnitosť - neznáma, ale dôležitá choroba sóje

28-02-2024
1 Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre; 2 Blumeria consulting, s.r.o.

Škodcovia poľných plodín a zeleniny na začiatku jari

16-02-2024
ECOPHYTA, s. r. o., Nitra

Molička cesnaková

15-02-2024
ÚKSÚP – OOR

Karanténne choroby v EÚ

30-01-2024
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Karanténne škodlivé organizmy EÚ

29-01-2024
ÚKSÚP OKOR Topoľčany

Ako to bolo s vrtivkou orechovou v roku 2023?
5 rokov s vrtivkou orechovou na Slovensku

19-01-2024
Ecophyta s.r.o., Nitra

Vestník MPRV SR čiastka 34/2023

08-01-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)