Úvod / Novinky

Novinky

USMERNENIE MPRV SR k NV SR č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

15-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

USMERNENIE MPRV SR k NV SR č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

15-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Stráviteľnosť vlákniny v bachore prežúvavcov

15-04-2024
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat

Symptómy nedostatku makroprvkov a mikroprvkov pri kukurici

15-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 3/2024, str. 32-35)

Odporúčané postupy pri zakladaní agrolesníckeho systému/líniových vegetačných prvkov

12-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 12.04.2024 - 19.04.2024

12-04-2024

Trendy pri sejacích strojoch - Agritechnica 2023

12-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Index cien potravín FAO v marci vzrástol

10-04-2024
(zdroj: www.fao.org)

Pestrosť v pestovaní póru

10-04-2024
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

Záhadné úhyny včelstiev

10-04-2024
Ukážková včelnica SZV, Želiezovce