Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Informácie a správy

Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

21-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia navrhuje umožniť poľnohospodárom EÚ, aby sa na jeden rok odchýlili od určitých poľnohospodárskych pravidiel

02-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia prijala usmernenia k dohodám o udržateľnosti v poľnohospodárstve

11-12-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Správa o SPP na obdobie rokov 2023 – 2027 zdôrazňuje posun smerom k udržateľnému modelu poľnohospodárstva EÚ

27-11-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2023 (č. 23802/2023)

14-11-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 28/2023)

Je SPP na dobrej ceste? Katalóg intervencií SPP je online

31-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Prínos strategických plánov SPP k dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ

22-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rámcovou zmluvou na prierezovú analýzu poľnohospodárstva a SPP

21-08-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Podpora z SPP má zásadný význam pre zachovanie poľnohospodárstva v oblastiach s prírodnými obmedzeniami

20-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov rastlín a pôdy

07-07-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)