Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Komisia začína zriaďovať Stredisko pre sledovanie agropotravinárskeho reťazca

18-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Index cien potravín FAO v marci vzrástol

10-04-2024
(zdroj: www.fao.org)

Agropotravinový obchod EÚ dosiahol v roku 2023 rekordný prebytok

08-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Bude v najbližších rokoch dostatok kvalitného a zdravého domáceho ovocia pre slovenských konzumentov?

26-03-2024
Ovocinárske družstvo Bonum

Boj proti nekalým obchodným praktikám: Európska komisia zhromažďuje názory poľnohospodárov a prevádzkovateľov v potravinovom dodávateľskom reťazci

28-02-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Pozitívna obchodná bilancia EÚ v oblasti agropotravinárstva potvrdzuje konkurencieschopnosť vývozu EÚ

28-02-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov pestovania viniča hroznorodého v rokoch 2019 - 2022

28-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výnimočné trhové opatrenia EÚ zvyšujú odolnosť poľnohospodárskeho sektora v krízových situáciách

24-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Prebytok obchodu EÚ s agropotravinami dosiahol v októbri 2023 najvyššiu úroveň za posledné tri roky

22-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Index cien potravín FAO v decembri klesol

11-01-2024
(zdroj: www.fao.org)