Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 23.02.2024 - 01.03.2024

23-02-2024

Signalizácia v ochrane rastlín – 6/2024

23-02-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Poľnohospodárska nafta - prečo sa nepoužívajú alternatívy?

23-02-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 5/2024

22-02-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Možnosti protimrazovej ochrany sadov

22-02-2024
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Signalizácia v ochrane rastlín – 4/2024

21-02-2024
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

21-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vestník MPRV SR čiastka 3/2024

21-02-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

20-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Roľnícke noviny 4/2024, str. 20-21)

Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha 2023

19-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch