Novinky

Zatrávnenie erózne ohrozených pôd

30-08-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 26.08.2016 - 01.09.2016

26-08-2016

Stav porastov kukurice siatej na zrno po vzídení v r. 2016

25-08-2016
NPPC – VÚRV Piešťany

Odrody černíc

23-08-2016

Pestovanie černíc

23-08-2016

Odrody malín

16-08-2016

Pestovanie malín

16-08-2016

Pasenie, kvalita mlieka a prednosti tohto hospodárenia

15-08-2016
1 NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica; 2 PD Dechtice
(zdroj: Slovenský chov, máj/2016, str. 14-17)

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky IV.

09-08-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická analýza energetických rastlín (Miscanthus x gigantheus, Sida hermaphrodita, Arundo donax) na výťažnosť bioetanolu

21-07-2016
1 Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (VVICB) Ekonomickej Univerzity Bratislava, Kapušany pri Prešove; 2 Výskumný ústav agroekológie, Michalovce