Úvod / Informácie / Zmena klímy

Zmena klímy

Zmena klímy je hlavnou hrozbou pre čmeliaky

27-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Florida)

Dramatické zmeny v poľnohospodárskych postupoch – treba udržať krok s klimatickými zmenami

07-09-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Lancaster University)

Extrémne poveternostné podmienky a klimatické zmeny predstavujú výrazný vplyv na produkciu pšenice

06-07-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, European Commission, Joint Research Centre)

Ovocnářství a vinařství střední Evropy v kontextu měnícího se klimatu

07-03-2017
Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2016, str. 28-29)

Udržateľné poľnohospodárstvo a biodiverzita

09-01-2017
(zdroj: www.fao.org)

Vplyv zmeny klímy na poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť

07-12-2016
(zdroj: www.fao.org)