Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Ako pomáhajú kvetinové pásy v mestách miestnym včelám?

03-03-2020
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Mnoho miest zavádza zelené oblasti na ochranu svojej fauny. Medzi takéto opatrenia patria aj kvetinové pásy, ktoré poskytujú podporu hmyzu navštevujúcemu kvety a vtákom živiacim sa hmyzom a semenami.

Hmyz sa pre svoje prežitie spolieha na zmiešané kvetové zdroje. Populácie včiel, motýľov a múch v súčasnosti rapídne klesajú kvôli úbytku lúk bohatých na kvety. S cieľom riešiť rozsiahlu redukciu fauny Európska únia podporuje „zelené“ opatrenia, napr. tvorbu kvetinových pásov.

Skupina vedcov z Mníchovskej univerzity realizovala prvý kvantitatívny odhad rýchlosti a vzdialenosti, na ktorú mestské kvetinové pásy prilákajú divé včely. Úspešnosť kvetinových pásov pri udržiavaní populácie včiel závisí od floristického zloženia, vzdialenosti od lokalít vhodných na hniezdenie a od ďalších lokalít so stabilnou populáciou včiel. Za účelom štúdia atraktívnosti kvetinových pásov v mestských častiach využili vedci deväť experimentálnych kvetinových pásov s rozlohou 1000 m2 nedávno vytvorených v Mníchove miestnou agentúrou pre zachovanie vtáctva.

Včely potrebujú čas na objavenie nových lokalít, avšak analýzy ukázali, že mestské divé včely to dokázali už za jeden rok, takže jednoročné kvetinové pásy prilákali jednu tretinu z 232 druhov zaznamenaných v Mníchove od roku 1997 do roku 2017.

Prekvapujúco kvetinové pásy prilákali náhodnú podskupinu mníchovských druhov včiel z hľadiska peľovej špecializácie. Zároveň podľa očakávania návštevníci kvetinových pásov v prvom roku patrili zväčša k bežným neohrozeným druhom.

Výsledky štúdie ukázali, že kvetinové pásy vysadené v mestách poskytujú dodatočnú podporu pre opeľovače a fungujú ako efektívne opatrenie pre zachovanie druhov. Autori preto dôrazne odporúčajú, aby boli systémy kvetinových pásov implementované v rámci  nadchádzajúcej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Výťah a preklad z originálu.

Zdroj:

Pensoft Publishers. "How quickly do flower strips in cities help the local bees?." ScienceDaily. ScienceDaily, 2 March 2020.

www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200302113422.htm