Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Prečo na včelách záleží: Význam včiel a iných opeľovačov pre potraviny a poľnohospodárstvo

07-05-2019
(zdroj: www.fao.org)

Organizácia spojených národov (OSN) vyhlásila 20. máj ako svetový deň včiel. Návrh z dielne Slovinska podporili všetky členské krajiny Európskej únie. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti hmyzu v ekosystéme a upozorniť na ich hromadné úhyny.

Včely a iné opeľovače sú pre potravinový systém kľúčové. Zaisťujú potravinovú bezpečnosť, udržiavanie biodiverzity a správne fungovanie ekosystémov pre rastliny, živočíchy, ľudí a včely samotné. Hmyz je kľúčovým prvkom mnohých ekosystémov a slúži aj ako indikátor ich životaschopnosti. Včely sú nevyhnutné pre zabezpečovanie produkcie ovocia bohatého na živiny, zeleniny, orechov, semien a olejov, ktoré konzumujeme.  V skutočnosti, takmer 75 percent svetovej produkcie ovocia a zeleniny pre človeka závisí predovšetkým od opeľovačov. Rozmanitosť dostupných potravín do veľkej miery vďačí za opeľovače. V mnohých oblastiach však dochádza ku klesajúcim trendom opeľovačov. V minulosti bola táto služba poskytovaná prírodou za zdanlivé náklady. Avšak poľnohospodárske polia začali zväčšovať svoje výmery, poľnohospodári zmenili postupy, zameriavajú sa na užší výber plodín a zvyšujú používanie pesticídov. Tieto faktory spôsobili vážny pokles v populáciách opeľovačov. Tento pokles pravdepodobne ovplyvní produkciu a náklady na plodiny bohaté na živiny ako ovocie a zeleninu, čo vedie k nevyváženej strave a zdravotným problémom.
                                                     
Cieľom tejto brožúry je zvýšiť povedomie o úlohe včiel a iných opeľovačov pri zvyšovaní potravinovej bezpečnosti a boji proti hladu, ako aj pri poskytovaní kľúčových služieb pre fungovanie ekosystémov.


  • The importance of bees and other pollinators for food and agriculture (1.60 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť