Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Pesticídy ovplyvňujú učenie a pamäť včiel

25-07-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, British Ecological Society)

V rozsiahlej štúdii sa našli výsledky desaťročného agrochemického výskumu, ktoré potvrdili, že pesticídy používané na ochranu plodín majú významný negatívny vplyv na učenie a pamäť včiel.

Štúdiu publikovali výskumníci z Royal Holloway University v Londýne. Zozbierali údaje z veľkého počtu vedeckých prác o včelách, ktoré boli vystavované účinkom pesticídov a prešli testom, ktorý sa bežne používa na meranie schopnosti učenia a pamäti včiel. Ich zistenia sú uverejnené v časopise Journal of Applied Ecology.
 
Ich výskum dokazuje, že aj pri veľmi nízkych dávkach majú pesticídy významný negatívny vplyv na schopnosti včiel. Účinky pesticídov spôsobia, že včely sa horšie naučia a zapamätajú si vôňu kvetov. Schopnosť učenia sa je dôležitou súčasťou hľadania potravy, pretože jednotlivci si musia pamätať, aký typ kvetov majú navštíviť, kde ich nájsť, z akých kvetov nedávno zozbierali nektár a ako nájsť cestu späť do úľu.

Obr. 1:Včela medonosná

Obr. 1 Včela medonosná (zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180711093122.htm/)

Výsledky poukazujú na to, že pri kombinácii údajov zozbieraných zo širokej škály štúdií majú insekticídy významný negatívny vplyv na učenie včiel a ich pamäť. K tomu dochádza aj pri nízkych dávkach pesticídov, s ktorými by sa včely v teréne bežne stretli.
Dôležité je, že európsky zákaz používania neonikotinoidných insekticídov má byť zavedený v decembri tohto roka, no výsledky ukázali, že aj iné insekticídy ako neonikotinoidy majú výrazný negatívny vplyv na zdravie včiel.
Nové zistenia preto zdôrazňujú potrebu zohľadňovať vplyvy insekticídov na dôležité opeľovače. Úloha a užitočnosť tejto kategórie nielen pre naše záhrady, ale celkovo pre život na Zemi je zrejmá – opeľovače sú dôležité pre opelenie kvitnúcich rastlín, bez nich by sa mnohé z nich nedokázali rozmnožiť.

Zdroj: Harry Siviter, Julia Koricheva, Mark J. F. Brown, Ellouise Leadbeater. Quantifying the impact of pesticides on learning and memory in bees. In Journal of Applied Ecology, 2018; DOI: 10.1111/1365-2664.13193

Spracoval: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.