Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Bezpečný virtuálny priestor na pomoc čmeliakom

25-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of Exeter)

Mnohé vonkajšie vplyvy, ktoré ohrozujú život čmeliakov sa dajú otestovať pomocou "virtuálneho bezpečného priestoru" vytvoreného vedcami na univerzite v Exete. Bumble-BEEHAVE je program, ktorý simuluje správanie čmeliakov a poskytuje počítačovú simuláciu, ako sa kolónie budú rozvíjať a reagovať na viaceré faktory vrátane pesticídov, parazitov a straty prirodzených biotopov.

Tento nástroj umožňuje výskumným pracovníkom a poľnohospodárom testovať rôzne techniky hospodárenia a modely na ochranu krajiny, aby zistili, čo bude pre včely a čmeliaky najvhodnejšie. Experimenty v teréne môžu byť veľmi náročné a nákladné, preto výsledky z Bumble-BEEHAVE môžu pomôcť spresniť a znížiť počet potrebných experimentov.
 
Bumble-BEEHAVE - voľne dostupný online program - je užitočným nástrojom, ktorý dokáže predpovedať a simulovať podmienky. Pokles opeľovačov je naozaj veľkým problémom pre kultúrne plodiny, kvety a pre samotné ľudstvo. Úloha a užitočnosť tejto kategórie nielen pre naše záhrady, ale celkovo pre život na Zemi je zrejmá – opeľovače sú dôležité pre opelenie kvitnúcich rastlín, bez nich by sa mnohé z nich nedokázali rozmnožiť. Opeľovače sú v súčasnosti vážne ohrozené predovšetkým ľudskými aktivitami, ktoré sú spojené najmä s používaním pesticídov, pestovaním monokultúr i vplyvom klimatickej zmeny. Inovačný nástroj "Bumble-BEEHAVE“ berie do úvahy množstvo komplikovaných faktorov, ktoré ovplyvňujú čmeliaky.

Obr.1 Čmeliak skalný (Bombus lapidarius)

Obr.1 Čmeliak skalný (Bombus lapidarius) zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180523160405.htm

Súčasne poskytuje bezpečný virtuálny priestor na otestovanie rôznych možností. Je to bezplatný, jednoduchý systém a v súčasnosti ho už používajú viacerí manažéri a vedeckí pracovníci. Rozpoznanie mnohých faktorov, ktoré ohrozujú kolónie čmeliakov, je neuveriteľne komplikované, čo znamená, že reálne testovanie rôznych metód je často nerealizovateľné. Tento problém prinútil vedcov vytvoriť počítačové programy BEEHAVE (pre včely medonosné) a Bumble-BEEHAVE (pre čmeliaky). Bumble-BEEHAVE môže simulovať rast, správanie a prežitie rôznych druhov čmeliakov, ktoré žijú v krajine poskytujúcej rôzne zdroje nektáru a peľu.
 
Model Bumble-BEEHAVE je významným krokom k predpovedaniu dynamiky populácie čmeliakov. Umožňuje výskumníkom porozumieť individuálnym a interaktívnym vplyvom viacerých stresorov ovplyvňujúcich prežitie čmeliakov a nájsť riešenia, ktoré môžu stabilizovať kolóniu proti environmentálnemu stresu a dokonca odvrátiť vyhynutie kolónií. Tento model môže byť použitý ako pomoc pri navrhovaní experimentov, pri hodnotení rizík, pri tvorbe koncepcií na ochranu krajiny, opeľovačov a udržateľnom hospodárení.
 
Tím vedeckých pracovníkov získal cenu „Social Innovator of the Year 2017“ za vytvorenie modelov BEEHAVE. Dúfajú, že výskumníci a poľnohospodári použijú tento inovatívny nástroj a poskytnú spätnú väzbu, aby mohli v budúcnosti model ďalej vyvíjať a zlepšovať.

Journal Reference: Matthias A. Becher, Grace Twiston-Davies, Tim D. Penny, Dave Goulson, Ellen L. Rotheray, Juliet L. Osborne. Bumble-BEEHAVE: A systems model for exploring multifactorial causes of bumblebee decline at individual, colony, population and community level. In Journal of Applied Ecology, 2018; DOI: 10.1111/1365-2664.13165

Spracoval: Ing. A. Lehotayová, PhD.