Úvod / Informácie / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Celosvetový význam včiel medonosných v prírodných biotopoch zachytený v novej správe

13-02-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of California - San Diego)

Komplexné údaje poukazujú na to, že včely medonosné sú kľúčovým opeľovačom rastlín na celom svete.

Dôležitá štúdia obsahujúca údaje z celého sveta ukázala, že včely medonosné  sú najdôležitejším opeľovačom prírodných ekosystémov a prispievajú k dôležitým funkciám prirodzených ekosystémov na svete. Správa zhromažďuje informácie o 80 rôznych rastlinných opeľovačoch. Výsledky jasne dokazujú, že včely medonosné (Apis mellifera) sú najrozšírenejším prirodzeným opeľovačom rastlín  na svete. Prvé analýzy viedol tím biológov na Univerzite v Kalifornii v San Diegu. Včely medonosné boli zaznamenané až v 89% prípadoch vyskytujúce sa v prirodzenom prostredí a 61% v regiónoch, do ktorých boli prenesené ľuďmi.

Štúdia odhalila, že jedna z ôsmich interakcií medzi nepoľnohospodárskou rastlinou a opeľovačom sa uskutočňuje včelou medonosnou. Dôležitosť včiel medonosných je ďalej zdôraznená tým, že sa jedná o jeden z desiatok tisícov opeľujúcich druhov na svete, vrátane ôs, múch, chrobákov, motýľov, molí a iných druhov včiel.

Biológovia už zistili, že včely medonosné sú značne rozšírené, ale s touto štúdiou je jasné,  že sú súčasne aj najúspešnejším opeľovačom. Včely medonosné majú pôvod v Afrike, Strednom východe,  južnej Európe a vďaka úmyselnému prenosu človekom sa stali prirodzenou súčasťou ekosystémov na celom svete. Zatiaľ čo populácie divých včiel môžu prežívať zdravé v mnohých častiach sveta, výskumníci poznamenávajú, že zdomácnené včelie kolónie sú ohrozené mnohými faktormi, ako je  strata biotopov, pesticídy,  patogény, parazity a klimatické zmeny.
 
Hoci sa zdá, že včely medonosné majú nepomerný vplyv na prírodné ekosystémy, málo je známe o ich ekologickom dopade na nepoľnohospodárske ekosystémy. Pri pohľade do budúcnosti táto štúdia vyvoláva veľa nových otázok. Napríklad v San Diegu, kde medonosné včely nie sú pôvodné, pripadá až 75 % opelenia pôvodných rastlín, čo je najvyššie číslo na kontinente. Je to aj napriek tomu, že v štáte San Diego existuje viac ako 650 druhov pôvodných včiel, ako aj mnoho iných pôvodných opeľovačov.

Obr. 1: Včela medonosná opeľuje rastlinu rodu Carpobrotus

Obr. 1: Včela medonosná opeľuje rastlinu rodu Carpobrotus

Dôsledky tohto fenoménu si vyžadujú ďalšiu štúdiu,  pre pôvodné rastliny, ktoré sa nevyvíjali súčasne so včelou medonosnou.  Aj napriek tomu, že máme početné zastúpenie opeľovačov, stále budeme potrebovať ďalšie zdravé populácie iných opeľovačov, aby boli obsiahnuté všetky rastlinné spoločenstvá.  Dôvodom toho je,  že v biotopoch kde sú prítomné včely, nedochádza k opeľovaniu takmer polovice rastlinných druhov.  Je veľmi dôležité pokračovať vo výskume, ako zlepšiť zdravie včelích kolónií a tým dosahovať úspechy v poľnohospodárstve. Je potrebné porozumieť tomu, aký dopad majú včely medonosné na  ekológiu, evolučnú dynamiku rastlín a opeľovačov v prírodných ekosystémoch.

Zdroj: Keng-Lou James Hung, Jennifer M. Kingston, Matthias Albrecht, David A. Holway, Joshua R. Kohn. The worldwide importance of honey bees as pollinators in natural habitats. In Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2018; 285 (1870): 20172140 DOI: 10.1098/rspb.2017.2140