Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných

24-02-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Dňa 21. februára 2017 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných  technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny a ošípaných. Viac informácií sa dozviete v priloženom súbore.

 


  • VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (0.76 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť