Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Produkcia a výpočet emisií v chove ošípaných

02-11-2016
Ing. Peter Demo, PhD. | demo@vuzv.sk
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, august 2016, str.18)