Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1028 z 15. júla 2020, ktorým sa stanovuje konečný dátum na predkladanie žiadostí o pomoc na súkromné ​​skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa z hovädzieho dobytka vo veku osem a viac mesiacov podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/596

skladovanie mäsa z hovädzieho dobytka

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1029, ktorým sa stanovuje konečný termín na predkladanie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/595

skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1009 , ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 808/2014 a (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1006  o pozastavení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa z hovädzieho dobytka vo veku ôsmich a viac mesiacov na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/596

skladovanie mäsa z hovädzieho dobytka

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1007 o pozastavení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/595

skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/975, ktorým sa povoľujú dohody a rozhodnutia týkajúce sa opatrení na stabilizáciu trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva

stabilizácia trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/884, ktorým sa na rok 2020 stanovuje výnimka z delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o sektor ovocia a zeleniny, a delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1149, pokiaľ ide o sektor vinohradníctva a vinárstva, v súvislosti s pandémiou COVID-19

výnimky v sektore ovocia a zeleniny a vinohradníctva a vinárstva

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/872, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19

osobitné opatrenia na poskytnutie podpory z EPFRV

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/595, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/591, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci

skladovanie syrov