Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Lesy a lesné hospodárstvo

· Lesné hospodárstvo

143/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2021

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom
za hospodárenie v lesoch
 

nájomné k lesným pozemkom

206/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
 

odborný lesný hospodár

207/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
 

lesné pozemky-nájomné

Vyhláška č. 189/2018


Účinnosť od: 01.07.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

lesnícka rovnošata

Vyhláška č.116/2016


Účinnosť od: 01.04.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

lesnícka rovnošata

Vyhláška č. 118/2013


Účinnosť od: 01.06.2013

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

lesný reprodukčný materiál

Vyhláška č. 297/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 297/2011 o lesnej hospodárskej evidencii.

hospodárska evidencia

Vyhláška č. 320/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 320/2011 o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.

štátna podpora

Vyhláška č. 501/2010


Účinnosť od: 01.01.2011

Vyhláška č. 501/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh.

lesný reprodukčný materiál - uvádzanie na trh

Vyhláška č. 191/2008


Účinnosť od: 01.07.2008

Vyhláška č. 191/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva.

lesné hospodárstvo - štátna správa