Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 35/2019

03-09-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Príprava slnečnice na zber

Celá rastlina slnečnice na prvý pohľad pôsobí hydrofilne, obsah vody v pletivách je pomerne vysoký. No a samozrejme všetci poznáme jej vlastnosť otáčať súkvetia za slnkom a tým čerpať veľké množstvo tepla. Tieto dva faktory, voda a teplo, majú však pri pestovaní slnečnice aj negatívnu stránku – sú veľmi priaznivé pre rozvoj chorôb. O chorobách slnečnice sme sa zmieňovali od začiatku vegetácie až do odkvitnutia.

Najvýznamnejšia a najviditeľnejšia choroba je sklerotíniové vädnutie (Sclerotinia sclerotiorum), ktorá sa môže prejavovať aj ako biela hniloba slnečnice. Rastliny bývajú  napadnuté sklerotíniovým vädnutím od koreňa a bázy stonky už v štádiu od fázy 6 listov do vytvorenia puku s priemerom 20 mm, kedy môže infekcia preniknúť do rastliny cez rany spôsobené cicaním vošiek. Tento druh infekcie je priamo z pôdy zo sklerócií, ktoré za priaznivých podmienok uvoľnia askospóry a infikujú listové ružice alebo priamo mycéliom prerastajú z pôdy do koreňa. Ak je po infekcii vlhko a chladno, patogén prerastie iba do stonky, kde môže prerastať ďalej alebo aj zastaviť rast. Na rastline sa takáto infekcia prejaví tvorbou svetlohnedých škvŕn na stonke. Prvé príznaky si môžeme všimnúť ak rastlina cez poludnie vädne a neskôr zostáva zvädnutá trvale, úbory sú malé, často s hluchými nažkami. Pred zberom slnečnice sa na napadnutých stonkách tesne nad zemou tvorí belavé mycélium a na ňom skleróciá, ktoré dorastajú až do veľkosti fazule a sfarbujú sa do čierna. Celá rastlina z nedostatku živín núdzovo dozrieva, odumiera. Proti primárnej infekcii z pôdy je potrebné ošetrovať slnečnicu hneď na začiatku vývoja od fázy 6 listov, niektorí výrobcovia fungicídov dokonca odporúčajú fázu od 4 pravých listov slnečnice s opakovaním po 10-14 dňoch. Závisí to od toho, či je pozemok na ktorom pestujete slnečnicu infikovaný skleróciami z predchádzajúcich rokov, ak sa na pozemku pestovala slnečnica alebo repka. Skleróciá si totiž udržujú životnosť až 5-7 rokov. Ak askospóry napadnú slnečnicu až vo fáze kvitnutia, prerastá úborom za 5-7 dní a spôsobí bielu hnilobu slnečnice. Je to teda tá istá choroba, ten istý zdroj sú skleróciá, ale v tomto druhom prípade sa choroba prejavuje na spodnej strane úborov hnedastými mokvajúcimi škvrnami, nažky tiež hnednú, sú pokryté mycéliom a priamo na úboroch sa tvoria skleróciá. Fungicídny zásah je teda potrebný na začiatku aj na konci kvitnutia. Oddeliť jednotlivé fázy napadnutia sklerotíniou nie je možné. Tá istá infekcia zo začiatku vegetácie sa môže rozrastať v rastline alebo celkom zastaviť rast, všetko záleží od priebehu počasia a sily infekčného tlaku, čiže množstva sklerócií v pôde.

Znovu pripomínam že je tu možnosť ozdravenia pôdy aplikáciou biopreparátu Contans, ktorý obsahuje spóry parazitickej huby Conyothirium minitans. Aby boli úspešne zlikvidované sklerócia, je potrebné aplikovať Contans do pôdy v predstihu 3-4 mesiace pred sejbou plodiny náchylnej na sklerotíniu. Aplikácia sa robí nastriekaním prípravku na pôdu po zbere plodín a následným zapravením do pôdy. Znamená to, že teraz na jeseň aplikujte prípravok na pozemky zamorené skleróciami, na ktoré pôjde na jar slnečnica, fazuľa alebo jarná repka. Najideálnejšie je nepestovať na takýchto pozemkoch náchylné plodiny najmenej 3 roky. Hnojivo Azoter SC obsahuje tiež Conyothirium minitans, aplikuje sa 10-14 dní pred sejbou.

Uviedla som možnosti fungicídnej ochrany počas vegetácie a po zbere slnečnice. Teraz však máme pred sebou ešte jednu aplikáciu prípravkov pred zberom slnečnice. Táto aplikácia tiež napomáha eliminácii vplyvov hniloby úborov aj ostatných chorôb na znižovanie úrody semena a vyrovnáva nerovnomerné dozrievanie rastlín, či už vplyvom počasia, chorôb a iných nepriaznivých vplyvov na slnečnicu (búrky, ľadovec, vietor, vtáky). Najvhodnejší typ aplikácie je desikácia. Na desikáciu môžete použiť sólo aplikáciu niektorého prípravku s účinnou látkou diquat (dibromide) Reglone v dávke 2-3 l na ha v dávke vody 300-600 l pri pozemnej alebo 100-150 l pri leteckej aplikácii alebo prípravkov na dopredaj Dessicash 20 SL, Dragon New, Final, Maxima, Guad-Glob 200 SL,  Ruler alebo do spotreby Quat 200 SL. Väčšie množstvo vody je potrebné pri bohatších porastoch.  Výhodou diquatu  je jeho rýchly prienik do rastliny a tak je už 15 minút po aplikácii odolný proti zmytiu dažďom. Desikácia zabezpečí vyrovnanie vlhkosti ešte pred vypadnutím nažiek z najsuchších úborov, preto je dôležité sledovať vlhkosť najzelenších úborov a tá by nemala byť vyššia ako 24 %. Zdesikované porasty uľahčujú kombajnový zber. Okrem vyrovnania dozrievania pri desikácii usychajú aj buriny.

Na uľahčenie zberu je v slnečnici autorizované aj množstvo glyfosatov. Aplikujú sa vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom vytvorenú veľkú listovú plochu, je potrebné aplikovať glyfosaty 14 dní pred zberom a len pozemne v dávke vody 100-200 l na ha. Autorizované sú Roundup RapidRoundup Flex, Roundup Biaktiv, Roundup Biaktiv Plus, do spotreby Roundup Klasik Pro NS,  Roundup Klasik Pro, dopredaj Dominator Max, Cosmic, Kapazin a Touchown System 4.