Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 46/2018 - Je mora bavlníková bežný škodca?

16-01-2019
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Mora bavlníková Helicoverpa armigera je polyfágny motýľ. Vyskytuje sa v teplých oblastiach Ázie, Afriky, Austrálie, v Európe zvlášť v krajinách pri Stredozemnom mori. Patrí medzi migrujúce druhy. Môže zaletieť do chladnejších oblastí, kde môže prezimovať a žiť trvale vo voľnej prírode. Značne je rozšírená v krajinách EPPO (Európska a stredozemná organizácia ochrany rastlín) vrátane potencionálnych členov: Albánsko, Alžírsko, Bulharsko, Egypt, Izrael, Libanon, Lýbia, Maroko, Nemecko, Portugalsko (vrátane Madeiry), Rumunsko, Grécko, Sýria, Španielsko (vrátane Kanárskych ostrovov), v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Miestne je rozšírená na Cypre, vo Francúzsku, Taliansku, na Malte, vo Švajčiarsku, v Tunise, Turecku. Zistená bola aj v Českej republike, Holandsku, Juhoslávii a Maďarsku. Zachytená bola v Dánsku, zistená a eradikovaná vo Veľkej Británii. Vyskytuje sa v teplých oblastiach Ázie, Afriky, Austrálie a Oceánie. V Amerike sa zatiaľ nevyskytuje. Na Slovensku fytoinšpektori zaznamenávajú každoročne výskyt mory bavlníkovej a pestovatelia sú nútení v niektorých prípadoch aj zasahovať.

Obr. 1

Obr. 1: Mora bavlníková (Helicoverpa armigera)

Obr. 2

Obr. 2: Mora bavlníková (Helicoverpa armigera) - bočný pohľad

Hostiteľské rastliny

Medzi hospodársky významných hostiteľov patria predovšetkým okrasné rastliny, kvety, technické plodiny a zeleniny: bavlník, tabak, rajčiak, zemiaky, kukurica, slnečnica, ľan, cirok, lucerna, strukoviny, najmä fazuľa, sója a cícer, ovocné dreviny, najmä Prunus sp., Citrus sp. a lesné dreviny.

Opis škodlivého organizmu

Húsenice prvého a druhého instaru sú obyčajne žltkastobiele až červenohnedé bez nápadného odtieňa. Hlava, subanálny štít, štít predohrude a nohy predohrude sú tmavohnedé až čierne, rovnako ako prieduchy a bradavičnaté bázy štetín, ktoré dodávajú húsenici škvrnitý vzhľad. Panôžky sú na treťom až šiestom a desiatom zadočkovom článku. Pri nasledujúcich instaroch sa vytvára charakteristická kresba. Plne vyvinuté húsenice sú dlhé 30-40 mm, s hnedou strakatou hlavou, na povrchu pokožky sú husté štetinky a nepatrné bradavičky. Na chrbtovej strane sú pozdĺžne pruhy. Farba je značne premenlivá – odtiene zelenej, modrej, slamovo žltej, ružovej, červenohnedej až čiernej. Dospelé húsenice sa kuklia v pôde. Kukla je mahagónovo hnedá, 14-18 mm dlhá, s hladkým povrchom. Dospelec je zavalitý motýľ s rozpätím krídel 3,5-4 mm, v hrudnej časti široký, dole sa zužujúci, dlhý 14-18 mm, premenlivo zafarbený. Samčekovia sú väčšinou zelenkastosiví, samičky oranžovohnedé. Na predných krídlach je na okrajoch línia 7-8 černastých bodov a široký nepravidelný priečny hnedý pás. Zadné krídla sú slamovo žlté so širokým tmavohnedým lemom, v ktorom sú svetlé miesta. V noci prilietava k svetlu.

Samičky kladú pologuľovité vajíčka na rôzne rastliny. Vajíčka sú najskôr žltobiele, lesklé, pred liahnutím menia farbu na tmavohnedú. Majú tvar granátového jablka. Štádium vajíčka trvá 3-5 dní. Húsenice sa živia nadzemnými časťami rastlín, najradšej vyžierajú kvety a nezrelé plody. Podľa austrálskych prameňov je dolný prah vývinu húseníc 11°C. V tropických oblastiach prebieha vývin bez diapauzy, do roka má mora bavlníková 2-5 generácií. So vzrastajúcou zemepisnou šírkou počet generácií postupne klesá a dochádza k pupálnej diapauze. Prezimuje iba kukla.

Obr. 3

Obr. 3: Vajíčka mory bavlníkovej

Obr. 4

Obr. 4: Húsenica prvý instar a piaty instar

Obr. 5

Obr. 5: Húsenica, pohľad zo strany

Príznaky poškodenia, hospodársky význam

Prítomnosť mory bavlníkovej sa prejavuje požerkami nadzemných častí rastlín, predovšetkým púčikov, kvetov a nezrelých plodov. Na báze kvetných púčikov sú najprv viditeľné vyvŕtané otvory, neskôr ich vyžierajú zvnútra. Okvetie sa rozvíja a stáča smerom dole. Húsenice konzumujú aj listy a výhonky. Na rajčiakoch mladé napadnuté plody opadávajú. Na kukurici napáda šúľky, konzumuje vyvíjajúce sa zrná. Prítomnosť mory bavlníkovej často sprevádzajú druhotné infekcie. Húsenice možno vidieť na povrchu rastlín, ale častejšie sú skryté vnútri rastlinných orgánov (kvety, plody). V oblastiach trvalého výskytu patrí mora bavlníková k najzávažnejším škodcom bavlníka a kukurice, vážne poškodzuje ja ďalšie plodiny. Poškodenie kvetov a plodov pri premnožení dosahuje 80-100 %.

Vajíčka a mladé húsenice môžu byť zavlečené na rôzne kvety, najmä klinčeky, tiež môžu byť vo vnútri plodov paradajok. V priaznivých rokoch môže mať aktívna migrácia dospelcov charakter hromadných preletov.

Fytokaranténne opatrenia a ochrana

Ako fytokaranténne opatrenie sa odporúča, aby dovážaný množiteľský materiál pochádzal z oblastí, kde sa mora bavlníková nevyskytuje, alebo nebola zistená v priebehu posledných troch mesiacov. Zásielky môžu byť ošetrené schladením na teplotu 1,7°C na dobu dvoch až štyroch dní.

Biologická ochrana využíva parazitické osičky Trichogramma pintoi a evanescens, ktoré svoje vajíčka kladú do vajíčok hostiteľských druhov motýľov, kde prebieha celý jej vývoj. Tak dochádza k redukcii liahnutia húseníc a obmedzeniu napadnutia plodiny. Trichogramma sa v poraste ďalej množí a jej pôsobenie trvá po celú dobu náletu vijačky. Aplikácia sa vykonáva ručne. Kapsule sa vešajú na rastliny v pároch pomocou trojuholníkových papierových vešiačikov na najvyšší plne vyvinutý list. Rovnaký prípravok sa aplikuje letecky.

Prípravok, ktorý obsahuje Bacillus thuringiensis. pôsobí ako požerový preparát špecificky proti húseniciam motýľov radu Lepidoptera. Prípravok je najúčinnejší proti húseniciam prvého a druhého instaru. Húsenice po požití prípravku zastavujú prestávajú prijímať potravu a po 2-5 dňoch hynú. Nepôsobí na dospelé jedince motýľov ani na iných škodcov, nepoškodzuje ani ich antagonistov.

Postrekový insekticíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu pre riedenie vodou je určený na ničenie húseníc vijačky kukuričnej a mory bavlníkovej v kukurici a obaľovačov na jabloniach a viniči. Obsahuje účinnú látku methoxyfenozide, ktorá patrí do skupiny diacylhydrazínov. Pôsobí predovšetkým ako larvacídny insekticíd. Pôsobí aj ako ovicídny insekticíd, avšak len vtedy, ak sú vajíčka čerstvo nakladené na ošetrenú plochu rastlinných pletív. Vtedy sa z vajíčok nevyliahnu  húsenice. Po aplikácii prípravku sa na ošetrených častiach rastliny vytvorí insekticídny film, ktorý vykazuje až 21 dňovú reziduálnu aktivitu, ktorá znižuje počet potrebných insekticídnych zásahov v období dlhotrvajúceho tlaku škodcov. Larvy spôsobujú požer na ošetrenej rastline len niekoľko hodín.

Účinná látka prípravku sa po vstrebaní do krvnej plazmy larválneho štádia škodcu viaže na proteíny, ktoré sa podieľajú na zvliekacom procese larvy dochádza k zastaveniu tohto procesu a larva hynie. Tento unikátny systém účinnosti je odlišný od ostatných insekticídnych látok, ako napr.: inhibítory biosyntézy chitínu a pod.

Prípravok  nemá translaminárne vlastnosti, nepreniká do rastlinných pletív a nie je rozvádzaný cievnymi zväzkami. Ničí škodcu vo všetkých jeho instaroch larváneho vývojového štádia. Po aplikácii by minimálne 4 hodiny nemalo napršať viac ako 5 mm zrážok. Akonáhle sa účinná látka naviaže na povrchový meristém a vosk, je odolná voči zmytiu dažďom. Do porastu ošetreného prípravkom je možné vstúpiť a vykonávať „ručné zelené práce“ už po 4 hodinách po zaschnutí prípravku. Prípravok dosahuje najlepšiu účinnosť ak sú postrekom zasiahnuté mladé larvy!

Kontaktný insekticídny prípravok na báze účinných látok chlorpyrifos a beta-cyfluthrin je určený na kontrolu cicavého a žravého hmyzu v repke, kukurici, repe cukrovej a slnečnici. Chlorpyrifos inhibuje acetylcholín esterázu, čo vedie k narušeniu prepojenia v nervovom systéme, a následne k rýchlemu úhynu cieľového hmyzu. Chlorpyrifos účinkuje predovšetkým kontaktným spôsobom, v tráviacom ústrojenstve  a v respiračnom systéme. Beta-cyfluthrin je pyretroidná účinná látka pôsobiaca blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušuje nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu. Prenosu impulzov pozdĺž nervových vlákien zabraňuje tak, že naruší fungovanie membrány nervových vlákien. Beta–cyfluthrin patrí do 4 generácie syntetických pyretroidov, ktoré sú charakteristické foto stabilitou (nedegradujú rýchlo na slnku) a minimálnou nestálosťou čo zvyšuje ich efektivitu až po dobu 10 dní po aplikácii. Beta–cyfluthrin patrí do typu I pyrethroidov, ktoré vykazujú vyššiu účinnosť i pri relatívne nízkej teplote. Prípravok je v novej ZW formulácii t.j. zmes suspenzných kapsúl (CS) a emulgovateľného koncentrátu (EW).