Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 42/2018 - Háďatko deštrukčné

15-11-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Na základe výsledku laboratórneho rozboru vykonaného PCR metódou bol potvrdený výskyt karanténneho háďatka deštrukčného (Ditylenchus destructor) na cibuliach tulipána v obchodnej sieti SR.

Medzi hlavné hostiteľské rastliny D. destructor patria zemiaky, cibule, hľuzy, podzemky okrasných kvetov (gladiol, šafrán,hyacynt, tulipán, narcis, iris, atď.) ale príležitostne sa háďatko môže vyskytovať na mrkve, petržlene, ďatelinovinách, repe, cvikle, podzemnici olejnej, cesnaku, jahodách a na niektorých burinách (napr. Mentha arvensis, Sorchus arvensis). Spolu môže napádať asi 70 druhov pestovaných rastlín a burín a podobný počet húb, ktoré boli zistené ako hostitelia.

Obr. 1: Symptómy na hľuzách po napadnutí háďatkom D. destructor

Obr. 1: Symptómy na hľuzách po napadnutí háďatkom D. destructor

Obr. 2: Symptómy na hľuzách po napadnutí háďatkom D. destructor

Obr. 2: Symptómy na hľuzách po napadnutí háďatkom D. destructor

Príznaky napadnutia na zemiakoch, cibuliach a podzemkoch

Začínajúce napadnutie háďatkom sa prejavuje na hľuzách objavením sa malých, špinavo-bielych škvŕn pod pokožkou, ktoré sa neskôr zväčšujú a tmavnú. Na silne postihnutých hľuzách sú typické vpadnuté miesta s rozpraskanou a zvrásnenou šupkou, ktorá sa miestami oddeľuje od dužiny. Pokožka zemiakových hľúz nebýva napadnutá, ale ostáva ako tenká papierová blana nad postihnutými hľuzami. Háďatká sa koncentrujú v bielych tzv. múčnatých pletivách na okrajoch škvŕn. Hnilobné procesy v hľuzách sú vyvolané sekundárnou infekciou baktériami, hubami a voľne žijúcimi háďatkami, ktoré môžu byť prítomné s D. destructor. Na nadzemných častiach rastlín nebývajú výrazné symptómy, hoci zo silnejšie napadnutých hľúz vyrastajú slabé rastliny, ktoré obyčajne hynú. Podľa vonkajšieho vzhľadu samotnej hľuzy je veľmi ťažké odhaliť prítomnosť D. destructor. Podobné prejavy napadnutia sa prejavujú aj na koreňovej zelenine.

Obr. 3: Zdravá hľuza a napadnutá hľuza

Obr. 3: Zdravá hľuza a napadnutá hľuza

Obr. 4: Múčnaté pletivo na okrajoch škvŕn - napadnutie D. destructor

Obr. 4: Múčnaté pletivo na okrajoch škvŕn - napadnutie D. destructor

Na cibuliach a podzemkoch je napadnutie, v podobe hnedých lézií, sa začína na báze cibúľ, podzemkov a pokračuje do dužinatých pletív. Napadnuté pletivo je mierne vpadnuté, korene chýbajú alebo sú čierne a zahnívajú. Nadzemné časti sú väčšinou zdeformované, príp. slabo vyvinuté prejavuje sa žltnutie až predčasné odumieranie. Na podzemnici olejnej poškodzuje jadrá (arašidy), ktoré sú zakrpatené, na zárodku sú čierne s viditeľnými hnedými škvrnami Výskyt háďatiek v porastoch, príp. v skleníkoch, a i. je zväčša ohniskový.

Obr. 5: Nekróza, hniloba mrkvy napadnutej háďatkom D. destructor

Obr. 5: Nekróza, hniloba mrkvy napadnutej háďatkom D. destructor

Obr. 6: Symptómy na cibuli po napadnutí háďatkom D. destructor

Obr. 6: Symptómy na cibuli po napadnutí háďatkom D. destructor

Biológia

Háďatká sú drobné "nitkovité červy" mikroskopických rozmerov. Hoci sú háďatká väčšie ako baktérie, voľným okom sú neviditeľné. D. destructor patrí medzi endoparazitické háďatká, ktoré sa živia bunkovými šťavami a napadá podzemné časti zemiakov – stolony a hľuzy. Má nitkovitý tvar tela, dĺžky od 0,8 – 1,4 mm. Samce a samice sú si vzhľadovo veľmi podobní. Celkovo existujú štyri larválne štádia, zjavom podobné dospelým štádiám, odlišujú sa však veľkosťou tela a neprítomnosťou reprodukčných orgánov. D. destructor môže prezimovať v pôde, v napadnutých hľuzách, cibuliach, podzemkoch v štádiu vajíčok, lariev, alebo ako dospelec. Žiť a vyvíjať sa môže aj v napadnutých častiach rastlín, ale nie v hnijúcich častiach. Veľmi zle znáša silné vysýchanie pôdy. Vyskytuje sa hlavne v pôdach chladnejších a vlhkejších. Môže vytvárať až niekoľko generácii za rok.

Spôsob prenosu a šírenia:

  • prímesami zeminy
  • už napadnutými hľuzami, cibuľami, inými podzemnými orgánmi
  • závlahovou vodou
  • aktívnym pohybom háďatiek iba na malé vzdialenosti

Ochrana:

Ochranné opatrenia spočívajú predovšetkým v dodržiavaní preventívnych ochranných opatrení: výsadba zdravých rastlín, dodržiavanie osevného postupu a ničenie burín. Z priamej ochrany je možné využiť ošetrenie pôdnymi nematocídmi, ktoré je však veľmi nákladné. U nás je autorizovaný granulovaný pôdny fumigant, určený na ničenie pôdnych háďatiek a  patogénnych húb Basamid s účinnou látkou dazomet. Pozemok celoplošne ošetrite rozmetadlom granúl. Po aplikácii okamžite zapracujte prípravok do hĺbky 20 cm rotačným kultivátorom alebo pluhom, povrch šetrne zarovnajte alebo povalcujte  a ošetrenú plochu zakryte fóliou pomocou stroja na pokladanie fólie. Na malých plochách je možné použiť ručný aplikátor a pôdu zakryť parotesnou fóliou ručne. Aby bola zabezpečená počas 3 - 5 dní po zapracovaní dostatočná vlhkosť pôdy, suchú pôdu zvlhčite. Kvôli udržaniu vlhkosti a na zvýšenie účinnosti prípravku pôdu nechajte zakrytú 21 dní.

Nepoužívajte, pokiaľ je teplota pôdy v hĺbke 10 cm pod 8 °C alebo nad 30 °C. Na ošetrenú plochu vysievajte alebo vysádzajte plodiny až po uplynutí ochrannej doby najmenej 30 dní.

Ozdravenie podzemkov kosatcov sa môže uskutočniť ponorením do vody obsahujúcej 0,5% formaldehyd pri teplote 43,5 °C na 2 – 3 hodiny, niektoré odrody však môžu byť poškodené. Pri cibuľkách cesnaku dochádza k zničeniu háďatiek sušením pri teplote 34-36 °C počas 12 – 17 dní.

Podľa nariadenia vlády č. 199/2005 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov, je dovoz, preprava a rozširovanie háďatka Ditylenchus destructor cibuľami, hľuzami a podzemkami hostiteľských rastlín: ľuľok zemiakový, šafrán, gladiol, hyacint, kosatec, tigrídia, tulipán určených na pestovanie, zakázané.