Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 9/2018 - Pomocné prípravky

30-04-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ako som už informovala, od roku 2013 máme dva zoznamy autorizovaných prípravkov. Prvý je zoznam Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, teda tzv. tvrdá chémia. Druhý je Zoznam autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod, ktorému sa dnes budeme venovať. Okrem toho je ešte Zoznam menej významných použití a Zoznam schválených základných látok. Všetky zoznamy sú zverejnené na www.uksup.sk na Odbore registrácie pesticídov.

V Zozname autorizovaných pomocných prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod pribudli v roku 2017 nové prípravky:

Peridiam Evolution EV 309, ktorého aktívna zložka je vodná disperzia akrylátového kopolyméru, polyethylénom modifikovaný vosk a draselná soľ. Tento pomocný prostriedok červenej farby je určený na zvýšenie priľnavosti moridiel na osive kukurice, zníženie ich oteru pri transporte a manipulácii a zvýraznenie farebnosti osiva. Je to teda je pasívny pomocný prípravok, ktorý zlepšuje technologické vlastnosti namoreného osiva kukurice. Prispieva k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na vonkajšom povrchu semien a optimalizuje ich priľnutie k osivu. Hladší povrch osiva po aplikácii zlepšuje jeho sypnosť a redukuje možnosť oderu osiva pri transporte a manipulácii. Namorené osivo sa vyznačuje nižšou prašnosťou a zvýšenou farebnosťou osiva. Je povolený len do kukurice.

Peridiam Eco EC 107 má aktívnu zložku styrén-akrylátový kopolymér a ľanový olej. Pôsobí rovnako ako predchádzajúci prípravok, je však určený na jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale a ovos.

Sepired Flo je pomocný prípravok vo forme dispergovateľného prášku (WP) pre zvýšenie stekavosti moreného osiva. Aktívna zložka je zmes polymérov (mastencového prášku a chloritanu). Zlepšuje technologické vlastnosti namoreného osiva. Prostredníctvom pomocného prípravku Sepired Flo sa zlepšuje stekavosť moreného osiva pri morení, prispieva k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na povrchu osiva a optimalizuje ich priľnutie na osive. Pomocný prípravok rýchlo schne a zabráni zlepeniu osiva pri morení. Je určený do kukurice a slnečnice.

Adaptic je adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve. Určený je na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu. Deaktivuje nevhodné katióny (predovšetkým Ca, Mg, Na, Fe) prítomné v postrekovej vode, znižuje pH postrekovej kvapaliny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým na báze glyfosátov, diquatu a kontaktných herbicídov. Aktívna zložka je síran amónny a polyacrilamide.  Používa sa s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v plodinách: zemiak, broskyňa, marhuľa, mandľa, repa cukrová, fazuľa, bôb, hrach, hrach cukrový, chmeľ, jabloň, hruška,  jahoda, kel ružičkový, kukurica, karfiol, ľan siaty, lesné porasty, malina, neprodukčné plochy, neobrábaná pôda, obilniny, pšenica ozimná, raž, tritikale, okrasné rastliny, uhorka, ostatné plodiny na nepotravinárske účely, rajčiak, vinič, ríbezľa, repka ozimná, repka jarná, šalát, strnisko, trávniky, čerešňa, slivka, železnice a to do uvedeného vývojového štádia plodiny so všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej autorizovanej dávky.

Vo februári boli autorizované aj regulátory rastu vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený proti poliehaniu pšenice ozimnej, tritikale a jačmeňa jarného Korekt 510 SL a Reducer 510 SL. Účinná látka je ethephon. Podrobnejšie sa im budeme venovať keď ich použitie bude aktuálne.

Zaujímavý prípravok, ktorý bol autorizovaný vo februári je postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na očkovanie rajčiaka proti ťažkým variantom vírusu mozaiky pepina (PepMV) s obchodným názvom PMV-01. Účinná látka je Virus Pepino mosaic, kmeň CH2, izolát 1906 variant vírusu mozaiky pepina. Aplikácia takejto slabej formy vírusu vyvolá v rastline imunitnú odpoveď, vďaka čomu je potom chránená proti  ťažším variantom vírusu mozaiky pepina- PepMV kmeňa CH2 (tzv. vakcinácia). Pripravený roztok sa strieka priamo na sadenice rajčiaka čo najskôr po ich zasadení a najneskôr pred začiatkom kvitnutia prvého strapca (BBCH 15-59). Na dosiahnutie optimálneho výsledku sa odporúča vykonať ošetrenie rastlín vyžadujúce manuálnu manipuláciu ako je zastrihávanie, vylamovanie, vyväzovanie, atď. okamžite po aplikácii produktu, aby sa podporilo rozšírenie očkovacej látky do rastliny.

Upozorňujem aj na výnimku pri mimoriadnych situáciách pre prípravok Force 1,5 G s účinnou látkou tefluthrin v termíne od 1. marca do 28. júna 2018 na ochranu kukurice, kukurice lahôdkovej proti kukuričiarovi koreňovému (Diabrotica virgifera virgifera), slnečnice proti pôdnemu hmyzu a na ochranu šalátu, cibule, fazule, hrachu, melónu cukrového, melónu vodového, cukrovej repy, lesných škôlok a lesných porastov proti pôdnemu hmyzu, pandravám chrústa (Melolontha sp.), a drôtovcom (Elateridae) v súlade s etiketou prípravku.