Úvod / Informácie / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 2/2018 - Morenie jarnej pšenice a ovsa siateho

31-01-2018
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Najrozšírenejšie morenie jarných obilnín je proti mazľavým a prašným snetiam. Osvedčené sú klasické moridlá s účinnou látkou carboxin a thiram. Ďalšou skupinou moridiel sú prípravky s účinnými látkami zo skupiny azolov, prípadne obohatené o ďalšie účinné látky a tiež klasické moridlá na báze mancozebu.

Kombinované moridlo VITAVAX ROYAL vo forme stabilnej suspenzie na morenie osiva pšenice ozimnej, pšenice jarnej, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného, raže ozimnej, tritikale a ovsa proti hubovým chorobám obsahuje carboxin+thiram. Pôsobí ako systémový a kontaktný fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka carboxin  pôsobí jednobodovo systémovo, eradikatívne a preventívne. Patrí do skupiny SDHI fungicídov. Carboxin narušuje dýchanie húb inhibíciou enzýmu sukcinát-dehydrogenázy, čo negatívne ovplyvňuje klíčenie spor, rast mycélia a sporuláciu. Účinná látka thiram je viacbodovo pôsobiaci kontaktný fungicíd zo skupiny dithiokarbamátov. Anióny dithiokarbamátov ovplyvňujú účinok niektorých enzýmov, ktoré obsahujú kovy alebo SH skupiny. Reaguje s niektorými zlúčeninami rastlín, čo negatívne ovplyvňuje metabolizmus húb.

Nanášanie na osivo sa musí vykonávať výlučne v profesionálnych zariadeniach na ošetrenie osiva (moričky osív). Tieto zariadenia musia používať najlepšie dostupné techniky, aby sa vylúčilo uvoľnenie prachu počas aplikácie, prepravy a skladovania. VITAVAX  ROYAL je použiteľný vo všetkých typoch moričiek pre použitie tekutých prípravkov a nastavených pre správne dávkovanie. Spoločná aplikácia prípravku s 3 litrami vody na tonu osiva zlepšuje pokryvnosť osiva moridlom. Nemal by sa miešať s inými moridlami. Neošetrujte osivo, ktorého vlhkosť prevyšuje 16%. Osivo namorené prípravkom VITAVAX ROYAL by malo byť vysiate do šiestich mesiacov od namorenia. V jarnej pšenici účinkuje proti mazľavej sneti pšeničnejproti mazľavej sneti hladkej. V ovsi siatom pôsobí proti prašnej sneti ovsovej.

Mechanizmus účinku azolových moridiel v inhibícií biosyntézy ergosterolov. Inhibujú rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf. Účinná látka je prijímaná osivom a následne translokovaná do klíčiacich vzchádzajúcich rastlín.

Fludioxonil zo skupiny fenylpyrolov je účinná látka odvodená z pyrolnitrinu, prírodnej antimykotickej látky produkovanej pôdnymi baktériami rodu Pseudomonas spp. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Všetky spomínané účinné látky: difenoconazole+ fludioxonil+tebuconazole osahuje moridlo CELEST TRIO FORMULA M. V jarnej pšenici pôsobí na choroby: mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť zakrpatená, septorióza plevová, prašná sneť pšeničná a fuzariózy. V ovsi siatom na prašnú sneť ovsenú.

Účinná látka mancozeb inaktivuje sulfhydrylové skupiny aminokyselín a enzýmov buniek húb, s následkom prerušenia metabolizmu lipidov, respirácie a produkcie ATP. Na morenie osiva jarnej pšenice proti mazľavej sneti pšeničnejmazľavej sneti hladkej sa používa moridlo DITHANE M 45 s účinnou látkou mancozeb  s kontaktným účinkom vo forme dispergovateľného prášku.

Choroby pšenice jarnej, ktoré zastavuje morenie osiva sú:

Mazľavá sneť pšeničná (Tiletia caries), Mazľavá sneť hladká (Tiletia foetida)

Zdroj infekcie je infikované zrno. Chlamydospóry si udržiavajú v pôde klíčivosť 10 rokov. K infekcii dochádza po výseve do vlhkej pôdy, pri teplote 2-3°C, optimum 18-20°C.  Mycélium prerastá cez steblo až do klasu. Zrná mení na mazľavú hmotu chlamydospór obalenú blankou, sú guľatejšie, mazľavej konzistencie a zapáchajú, neskôr tvrdnú, pri mlátení sa rozbíjajú na čierny prach a kontaminujú osivo.

Nepriama ochrana je vysievanie zdravého nekontaminovaného osiva, dodržiavanie osevných postupov, nevysievať do zamorených pôd aspoň 5 rokov. Najúčinnejší zásah proti šíreniu snetí je morenie osiva pšenice jarnej moridlami s účinnou látkou mancozeb DITHANE M 45,  prothioconazole+tebuconazole  LAMARDOR 400 FS, tebuconazole RAXIL 060 FS, prothioconazole REDIGO 100 FS, fluoxastrobin+prothioconazole+tebuconazole SCENIC 080 FS, carboxinu+thiram VITAVAX ROYAL, difenoconazole DIVIDEND 030 FS, difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M a ipconazole RANCONA 15 ME.

Septorióza plevová (Phaeosheria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum)

Spóry patogéna prežívajú na rastlinných zvyškoch alebo na výdrve a trávach. Nie sú prenosné pôdou. Septorióza plevová je prenosná aj osivom, preto je proti nej možné morenie. Napáda klasy. Prejavuje sa nepravidelnými svetlohrdzavými škvrnami s drobnými hnedočiernymi bodkami plodničiek v strede. Autorizované sú moridlá s účinnou látkou difenoconazole DIVIDEND 030 FS  a difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M. Posledne menovaný zaberá aj na prašnú sneť pšeničnú (Ustilago tritici). Bionómia a príznaky sú podobné ako pri iných prašných snetiach.

Helmintosporióza pšenice (Pyrenophora tritici-repentis, anamorfa Drechslera tritici-repentis) skratka DTR

Zdrojom infekcie sú spóry prezimujúce na rastlinných zvyškoch a infikované osivo. Prejavuje sa malými oválnymi škvrnami ohraničenými žltým nekrotizovaným pletivom na spodných listoch rastlín. Postupne škvrny splývajú a listy odumierajú. Infekcia môže preniknúť aj do stebla alebo klasu. Autorizovaný  je prípravok s účinnou látkou difenoconazole  DIVIDEND 030 FS.

Fuzariózy na pšenici jarnej z primárnej infekcie potláča moridlo na báze difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M a moridlo na báze difenoconazole+fludioxonil DIFEND EXTRA.

Ako univerzálny prostriedok, ktorý mobilizuje prirodzenú ochranu rastliny treba uviesť prípravok POLYVERSUM. Obsahuje oospóry huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá účinkuje ako spúšťač indukovanej rezistencie proti hubovým chorobám. Aplikuje sa morením osiva.

Preventívnu  ochranu porastov treba zamerať na výber geneticky odolných odrôdstriedanie plodín, tak aby na tom istom pozemku boli obilniny najviac raz za tri roky , likvidáciu výmrvu obilnín a dodržiavania optimálnej vzdialenosti od jednotlivých plôch osiatych obilninami, používanie zdravého certifikovaného a moreného osiva, počas vegetácie pravidelné hodnotenie porastu a rýchle rozhodnutie o ošetrení.

Choroby ovsa siateho, ktoré zastavuje morenie osiva sú:

Hnedá škvrnitosť ovsa  (Pyrenophora avenae, anamorfa Helmintosporium avenae)

Primárna infekcia nastáva z osiva, huba prerastá celou rastlinou, sekundárne z napadnutých listov a pozberových zvyškov. Na mladých listoch sa tvoria bledé škvrny, ktoré sa postupne sfarbujú do červenohneda, stred škvrny je svetlohnedý. Škvrny vytvárajú pozdĺžne pásiky medzi žilantinou. Listy postupne odumierajú a huba napáda súkvetie a zrná. Infikované zrná sú menšie, ťažko dozrievajú.

Napadnutie podporuje skorý výsev do chladnej a mokrej pôdy, optimálna teplota okolo 20°C.

Ochorenie obmedzí neskoršia sejba, menej citlivé odrody, ničenie ovsa hluchého, hlboká orba. Čistenie a morenie osiva. Priamo nie sú registrované žiadne moridlá, účinkujú moridlá povolené proti prašnej sneti ovsovej.

Prašná sneť ovsová (Ustilago avenae, synonymum Ustilago segetum)

Zdroj infekcie je osivo. Napáda ovos siaty, burinný ovos ojedinele. Choroba prerastá z osiva do klasu, po vytrúsení v čase kvitnutia je prenášaná na zdravé rastliny, kde prežíva v podobe mycélia v zrne do ďalšej sejby. Chlamydospóry klíčia pri teplotách  5-35°C, optimum 20°C, životaschopnosť si uchovávajú až 13 rokov. Príznaky sú viditeľné až v čase kvitnutia, keď sa na infikovaných metlinách namiesto zrna objavia čierne  masy chlamydospór.

Šírenie sneti eliminuje zdravé morené osivo, skorá sejba do hĺbky 3-5 cm, výber odolnej odrody. Povolené sú moridlá na báze carboxinu+thiram VITAVAX ROYAL a na báze difenoconazole+ fludioxonil+tebuconazole CELEST TRIO FORMULA M.