Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Komisia zverejňuje odhady týkajúce sa produkcie vína v EÚ na roky 2021/22

25-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Produkcia vína v EÚ - vrátane muštu - v roku 2021 (hospodársky rok 2021/2022) sa odhaduje na 147 mil. hl. To je o o 23 mil. hl (t.j. o 13%) menej ako v roku 2020. Zdá sa, že nepriaznivé poveternostné podmienky na jar a v lete (mrazy, záplavy a choroby viniča súvisiace s týmito klimatickými podmienkami) mali v roku 2021 skutočný vplyv na zber hrozna v EÚ.

S odhadovanou produkciou 44,5 mil. hl (pokles o 9 %) by zostalo najväčším producentom v EÚ Taliansko, za ním nasleduje Španielsko (39 mil. hl, pokles o 15 %) a Francúzsko (33,3 mil. hl, pokles o 27 %). Produkcia týchto troch členských štátov, ktoré predstavujú takmer 80 % produkcie EÚ, sa odhaduje na 117 mi. hl v roku 2021, čo predstavuje pokles o 23 mil. hl (-17 %) v porovnaní s produkciou 140 mil. hl v roku 2020.

Kľúčové fakty:

• Francúzsko, ktoré Taliansko v roku 2016 predbiehlo ako najväčšieho producenta vína v EÚ, by bolo po prvý raz na treťom mieste (po Španielsku).

• Nemecko a Portugalsko by v roku 2021 zvýšili svoju produkciu o 4 % a 1 %.

• Niektoré členské štáty vo východnej Európe (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko), aj keď produkujú menšie objemy, vykazujú stúpajúci trend.

• Pri relatívne malom objeme by bola úroda v roku 2021 o 11 % nižšia ako priemer za posledných 5 rokov, ale stále vyššia ako úroda v roku 2017. Tá bola najnižšia za posledných 20 rokov s produkciou 144 mil. hl v rámci EÚ.

• Amplitúda výkyvov produkcie sa z roka na rok zvyšuje. Takmer 10 rokov sa produkcia z roka na rok líšila v oveľa väčšej miere ako v predchádzajúcom desaťročí. Zdá sa, že táto nestabilita objemov je priamym dôsledkom veľkých klimatických rizík, ktoré sú stále menej predvídateľné a stále častejšie.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-previsions-eu-wine-production-2021-22-2021-oct-12_en