Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Dvojaká kvalita potravín: Komisia zverejnila štúdiu o senzorických rozdieloch v potravinových výrobkoch

24-03-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Komisia zverejnila výsledky druhej časti porovnania kvality potravinárskych výrobkov predávaných pod rovnakou značkou v celej EÚ. Štúdiu uskutočnilo Spoločné výskumné centrum (JRC). Prvá časť štúdie, publikovaná v roku 2019, bola zameraná na rozdiely v zložení potravinárskych výrobkov. Asi u jednej tretiny testovaných výrobkov boli zistené rozdiely, ktoré neboli okamžite zrejmé z informácií na prednej strane balenia, ale z prísad. Cieľom druhej časti štúdie bolo zistiť, či tieto rozdiely v zložení môžu byť vnímané ľudskými zmyslami.

Zistenia z druhej časti nezmenili zistenia prvej časti štúdie: rozdiely v potravinových výrobkoch nesledovali geografický vzorec. Súčasne prezentované výsledky zároveň ukazujú, že sú zreteľne viditeľné senzorické rozdiely tam, kde sú veľké rozdiely v zložení produktu. Napríklad významné rozdiely v obsahu cukru v raňajkových cereáliách je možné vnímať a ovplyvňujú celkovú sladkosť produktu. Naopak, keď boli malé rozdiely v zložení, odborníci ich nemohli vnímať, napríklad menšie rozdiely v obsahu tuku v zemiakových lupienkoch. Celkovo sa senzorické rozdiely zistili u 10 z 20 testovaných produktov.

Štúdia sa uskutočnila ako pilotný projekt a testovalo sa 20 výrobkov, ktoré v prvej časti štúdie preukázali rozdiely v zložení. Vzorky každého produktu boli zakúpené v 5 - 10 rôznych členských štátoch. Pretože testeri boli na tieto testy špeciálne vyškolení, je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ nemusí nutne cítiť rovnaké rozdiely. To, či odborníci dokážu zistiť rozdiely alebo nie, záviselo nielen od toho, či sú rozdiely v zložení veľké alebo malé, ale aj od druhu použitých prísad: bolo možné zistiť rozdiel medzi rôznymi syntetickými sladidlami v oranžáde, zatiaľ čo v prípade rôznych prírodných sladidiel v sýtených nealkoholických nápojoch nie. Zároveň je potrebné poznamenať, že spotrebitelia nezakladajú svoje rozhodnutie kúpiť si výrobok výlučne na senzorickom zážitku, ale môžu byť ovplyvnení aj ďalšími prvkami, ako sú napríklad náklady.

Výsledky druhej časti štúdie

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_1301